Wat kun je verwachten van een professionele coach?

Wat onze coaches bieden

  • Een professionele coach boekt resultaten met jou of met jouw medewerker(s).
  • Een professionele coach realiseert duurzame gedragsveranderingen.
  • Een professionele coach is transparant en kan op een plezierige wijze samenwerken is.

Wat is professionele coaching?

Professionele coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei van de gecoachte
  • het vergroten van het zelfvertrouwen van de gecoachte
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
  • Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

Onder gecoachte kan ook worden verstaan: een team dat als eenheid wordt gecoacht.

Abonnementen van Zipperr®

Individuele coaching

de Zipperr® Methode activeert jouw onderbewuste en legt een dusdanig fundament onder de gedragsverandering(en) dat deze direct geactiveerd worden en blijvend zijn. Teamcoaching: de Zipperr® Methode haalt het maximale rendement uit teams door het vertrouwen te vergroten en de samenwerking optimaal te stimuleren.

Abonnementen van Zipperr®

Keurmerk voor coaching

EIA

Ten behoeve van klanten en opdrachtgevers respecteert en hanteert Zipperr® de ethische gedragscode en de klachtenprocedure van NOBCO, De Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Zipperr® is gecertificeerd met het Europese EIA-keurmerk

EIA Keurmerk